Home
Kontakt
Referencie
Žalúzie sieťky
Markízy
Garážové brány
Hliníkové okná
Plastové dvere
Plastové okná
 

 

 

Vitajte na stránke ZUPEKO.SK

Webdesing ZUPEKO

Firma Zuzana Koníková - ZUPEKO bola založená 27.júna 2007.
Naša firma sa zaoberá predajom plastových a hliníkových okien a dverí profilových systémov SCHÜCO International
a doplnkov k nim ako sú napríklad vnútorné a vonkajšie parapety, celotieniace interiérové žalúzie ovládané retiazkou,
vertikálne interiérové žalúzie, pevné - odnímateľné sieťky, sitové dvere na balkóny, garážové brány sekcionálne
na diaľkové ovládanie a samozrejme odborné montážne práce všetkých výrobkov.
Ako obchodné zastúpenie pre firmu ALUPLAST, s.r.o., Moštenická ulica 8, Prievidza máme za sebou veľkého
partnera, ktorý pôsobí na trhu od marca roku 1993. Odbyt produktov sa realizuje cez obchodné zastúpenia,
stavebné firmy a obchodné spoločnosti. Vybudované výrobné kapacity garantujú dodávku výplní
otvorov aj pre väčšie investičné celky v krátkych termínoch. Systém riadenia kvality je podrobne organizovaný
internými predpismi spoločnosti až po výstupnú kontrolu a zákaznícky servis.
Výrobky firmy ALUPLAST, s.r.o. sú certifikované štátnymi skúšobňami ako TSÚS Bratislava, LIGNOTESTING
Bratislava a VÚSAPL Nitra. Firma Aluplast je taktiež členom združenia SLOVENERGOkno.
Každý profil vyrobený v tejto firme má takzvaný energetický štítok. Energetické štítkovanie okien sa robí nielen v
krajinách Európskej únie, ale aj po celom svete ako napríklad v USA, Kanade, Austrálii, či v Japonsku alebo v
krajinách Južnej Ameriky a v mnohých ďalších. Energetické štítkovanie okien je metóda na celkový odhad efektívnosti daného okna. Doterajšie prístupy určovali len to, koľko energie stratíme oknom. Nebrali do úvahy tepelné zisky cez okná, čo stojí tiež v popredí,počas slnečných zimných dní oknom získavame tepelnú energiu. Dnešná tendencia v západných krajinách jenávrh vykurovacích a chladiacich systémov, inštalácia vysoko účinných okien a tým minimalizácia tepelných
strát a maximalizácia tepelných ziskov. Celkové tepelné toky oknom sa skladajú z troch hlavných zložiek -
solárny tepelný zisk vo forme radiácie, tepelné zisky a straty vedením, prúdením alebo sálaním cez všetky
zložky okna ( nielen cez zasklenie) a filtrácia vzduchu (riadená - vetraním alebo samovoľná - infiltrácia). Pri energetickom štítkovaní okien sa v súčte tepelných strát a ziskov zvažuje celé okno s odhadom, koľko tepla
okno stratilo a aké boli zisky. Daná hodnota odhadu sa zaradí do stupnice v rozsahu od 1 do 100. Vyššia
hodnota znamená energeticky účinnejšie okno. Túto metódu odhadu je možné uplatniť na všetky typy
zabudovaných okien a tiež pre novonavrhované okná. Zlepšením energetickej efektívnosti okien sa rýchlo aúčinne zlepší i energetická efektívnosť celej budovy. To má priamy a kvantifikačný vplyv na využitie energií. Tento energetický problém je daný vo všetkých krajinách sveta a po celom svete sa vylepšuje energetická
efektívnosť okien Certifikáciou je možné vytriediť a ľahko rozoznávať pri návrhu a použití menej kvalitné výrobky.
Tieto certifikáty je možné detailne vydieť na stránke www.slovenergookno.sk - držitelia energetických štítkov.

Vzor štítka k SCHÜCO profilom :